Nápověda

1. Práce s aplikací

Po spuštění adresy se zobrazí rozhraní formulář pro vyhledání místností v pasportu VŠCHT. Pro vyhledání jsou k dispozici 2 režimy „Vyhledat dle seznamu“ / “Vyhledat dle názvu“.

Ve spodní části jsou uvedeny informace o počtu dostupných dat pro jednotlivé číselníky ve formuláři s tlačítkem „Resetovat formulář“ pro vyčištění již použitých dat ve formuláři.

1.1 Vyhledání místnosti dle seznamu

Místnost lze vyhledat na mapě buď postupným výběrem areálu, budovy, podlaží a místnosti nebo přímím výběrem místnosti ve formuláři. Následně se pod formulářem zobrazí tlačítko „Otevřít mapu dle výběru“. V jiných případech se tlačítko nezobrazí.

Po stisku tlačítka se zobrazí mapa s vyhledanou místností. V horní liště jsou informace o vyhledané místnosti s možností zavření okna. Na středu je samotné mapové okno a ve spodní části se nachází 2 tlačítka. Tlačítko pro zobrazení / skrytí legendy pro mapové okno a tlačítko pro zavření celého okna .

V mapovém okně lze mapu následně přibližovat / oddalovat buď ovládacími prvky v levém horním rohu. Nebo gesty pro dotykové displeje „Přitažení / Roztažení“ tak, že se položí dva prsty na displej současně a přitáhnutím k sobě (pro zmenšení mapy) nebo roztáhnutím od sebe (pro zvětšení mapy). Pohyb v mapovém okně je možné provést přidržením prstu na displeji a následným posunem.

Po zavření mapy je možné provést nové hledání místnosti buď úpravou hodnot z předešlého hledání nebo resetováním hodnot ve formuláři za pomoci tlačítka a zadat hodnoty pro nové hledání.

1.2 Vyhledání místnosti dle názvu

Místnost lze vyhledat buď postupným zadáním části hodnot, kde se fulltextově nabídnou možné hodnoty pro výběr areálu, budovy, podlaží a místnosti ve formuláři. Nebo zadáním části hodnoty přímo u místnosti ve formuláři, kde se fulltextově nabídnou možné hodnoty pro výběr. Následně se pod formulářem zobrazí tlačítko . V jiných případech se tlačítko nezobrazí.

Po stisku tlačítka se zobrazí mapa s vyhledanou místností. V horní liště jsou informace o vyhledané místnosti s možností zavření okna. Na středu je samotné mapové okno a ve spodní části se nachází 2 tlačítka. Tlačítko pro zobrazení / skrytí legendy pro mapové okno a tlačítko pro zavření celého okna .

V mapovém okně lze mapu následně přibližovat / oddalovat buď ovládacími prvky v levém horním rohu. Nebo gesty pro dotykové displeje „Přitažení / Roztažení“ tak, že se položí dva prsty na displej současně a přitáhnutím k sobě (pro zmenšení mapy) nebo roztáhnutím od sebe (pro zvětšení mapy). Pohyb v mapovém okně je možné provést přidržením prstu na displeji a následným posunem.

Po zavření mapy je možné provést nové hledání místnosti buď úpravou hodnot z předešlého hledání nebo resetováním hodnot ve formuláři za pomoci tlačítka a zadat hodnoty pro nové hledání.